«

»

Рехабилитация след поставяне на изкуствена колянна става

Няколко начина за раздвижване след операция на колянна става. Обсъждайте тези техники с Вашия лекар-ортопед, преди да ги практикувате. Вашият рехабилитатор може да промени някои от тези техники в зависимост от Вашето конкретно състояние, като например: възраст, тегло, придружаващи оплаквания и приложена оперативна процедура. Използвайте само техники, които са одобрени или препоръчани от Вашия лекар или рехабилитатор.

В легнало положение

За да помогнете за подобряване на гъвкавостта в коляното Ви докато сте в легнало положение, поставете навита на руло хавлиена кърпа под вашия глезен. Когато отпуснете коляното, може да почуствате леко опъване в областта на бедрото.

Сядане от легнало положение

Първите няколко дни Вашият лекар или рехабилитатор може да премести и задържи краката Ви. Скоро ще можете без чужда помощ да сядате на леглото с крак, поставен на малка табуретка. Ще бъдете инструктирани да стягате и отпускате мускулите на оперирания крак.

Изправяне с помощ

За известно време Вашият лекар или терапевт може да ви помага при изправяне. около кръста Ви може да се постави колан, с който да Ви подкрепят в случай, че усетите нестабилност или световъртеж. На оперирания крак може да се постави шина, за да се избегнат нежелани движения при изправено положение.

С помощта на проходилка

Щом можете да се изправите, вече можете да ползвате проходилка, която да Ви помогне да запазите равновесие. Първоначално ще Ви бъде казано да отпускате само малка част от теглото си на оперирания крак при ходене. Когато коляното Ви стане по-стабилно, Вашият лекар ще Ви разреши да увеличите тежестта поемана от оперирания крак

СТЪПКА 1
С двете си ръце, повдигнете и преместете проходилката няколко сантиметра пред Вас. Уверете се, че и четирите крака на проходилката са опрени на пода, преди да продължите.
СТЪПКА 2

Облегнете се на проходилката и преместете тежестта на тялото си върху нея. Стъпете напред в проходилката с оперирания си крак. Бъдете внимателни за да не се спънете в краката на проходилката.
СТЪПКА 3

Дръжте се за проходилката здраво с двете си ръце, след това стъпете напред със здравия крак към проходилката.

Ходене с патерици

След като мускулите на коляното и крака Ви заякнат достатъчно, Вашият лекар или рехабилитатор ще Ви разреши да ходите с патерици, вместо с проходилка. Рехабилитаторът ще Ви даде насоки колко далеко и колко продължително може да ходите.

СТЪПКА 1
С патерици, поставени здраво на земята, насочете натиска върху ръцете си, а не към мишниците.
СТЪПКА 2
Преместете оперирания крак и двете патерици напред едновременно.
СТЪПКА 3
Гледайте напред и направете първата стъпка през оперирания крак и патериците, последвана от не-оперирания Ви крак.

Изкачване с патерици по стълби

С Вашите патерици изправени на пода и здраво фиксирани за опора, вдигнете не-оперирания крак и го поставете върху стъпалото. Наклонете се напред на патериците и се издигнете. Използвайте патериците и не-оперирания крак да поемат тежестта Ви. Сега вдигнете оперирания крак върху стъпалото. Може да е необходимо някой да Ви помогне в началото, докато не станете по-уверени по стълбите.

Слизане по стълби с патерици

Поставете патериците и оперирания си крак върху долното стъпало. Използвайте патериците за баланс и слезте внимателно надолу към по-ниското стъпало, движейки патериците заедно с оперирания крак. Отново, може да поискате помощ от някой, докато станете по-уверени след първите няколко опита.

Други: